AFRY ký hợp đồng điện gió Trà Vinh

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Công ty TNHH AFRY đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Năng lượng gió Trường Thành Trà Vinh cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho điện gió ven bờ Trà Vinh công suất 48 MW. AFRY cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho khâu triển khai dự án bao gồm: dịch vụ quản lý dự án, thiết kế kỹ thuật, giám sát xây dựng trên bờ và ngoài khơi, lắp đặt và cân chỉnh toàn bộ thiêt bị nhà máy điện gió, lắp đặt trạm biến áp, đường dây truyền tải và kết nối với lưới điện quốc gia. Nhà máy dự kiến phát điện thương mại tháng 10 năm 2021.

AFRRY trước đó đã thực hiện tư vấn kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu EPC cho dự án qua hợp đồng với công ty Thái Lan Sermsang Power Corporation PLC. (SSP), đối tác liên kết của Công ty Cổ phần Năng lượng gió Trường Thành Trà Vinh.

 

Tags: