Main menu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 29 tháng 11 năm 2018 - TEPCO Power Grid, Inc. (TEPCO PG) và Infra Asia Investment (Hong Kong) Limited (IAI) đã ký thỏa thuận TEPCO PG sẽ mua 50% cổ phần công ty Deep C Green Energy Limited (DCGE HK). Dự án này là khoản đầu tư đầu tiên của TEPCO PG vào một dự án phân phối điện ngoài Nhật Bản.

TEPCO PG và IAI sẽ hợp tác phân phối và bán lẻ điện thông qua công ty con, Công ty TNHH Deep C Green Energy (Vietnam) (DCGE VN), công ty phân phối và bán lẻ điện tại  khu công nghiệp DEEP C tại thành phố Hải Phòng. TEPCO PG sẽ phụ trách kỹ thuật và xây dựng hạ tầng, IAI sẽ chủ yếu phụ trách vận hành và ký hợp đồng với khách hàng. 

TEPCO PG mong muốn cung cấp nguồn điện chất lượng cao, đáng tin cậy cho các khách hàng trong khu công nghiệp DEEP C bằng cách giới thiệu nguồn cung cấp điện dựa trên công nghệ tiên tiến và kiến thức vận hành từ Nhật Bản. TEPCO PG theo đuổi chiến lược mở rộng kinh doanh toàn cầu, bằng cách tận dụng các công nghệ và kiến thức thiết kế nhà máy, vận hành và bảo trì cơ sở, cũng như sử dụng năng lượng tái tạo và các dịch vụ mới dựa trên phân tích dữ liệu năng lượng, lưới điện thông minh.