Main menu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Bổ nhiệm Tổng giám đốc PV Power VT Techlogy

Ngày 2/11, Hội đồng Thành viên PVN đã họp và thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Như Linh làm Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực dầu khí PV Power. Ông Lê Như Linh là Chủ tịch Tổng Công ty khí Việt Nam - PVGas.

Thông tin cá nhân:

 Ngày sinh: 07/07/1967
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế dầu khí
Lý luận chính trị: cao cấp
Quản trị doanh nghiệp: cao cấp
Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và thương lượng: xuất sắc
Ngoại ngữ: (Anh): giỏi
Kinh nghiệm: 4 năm giảng dạy, 24 năm chuyên môn

Quá trình công tác

Từ tháng 12 năm 2013 đến nay : Chủ tịch HĐQT PV GAS
Từ ngày 22 tháng 04 năm 2015 đến tháng 05 năm 2015 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP
Từ tháng 04 năm 2010 đến tháng 11 năm 2013 : Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)
Từ tháng 06 năm 2009 đến tháng 03 năm 2010 : Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling)
Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 07 năm 2009 : Trưởng Ban Đầu tư phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007 : Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Từ tháng 03 năm 1994 đến tháng 10 năm 2006 : Chuyên viên Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
Từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 02 năm 1994 : Giảng viên bộ môn Kinh tế Địa chất Trường Đại học Mỏ Địa chất