Main menu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Theo báo cáo mới từ GSA (Global mobile Suppliers Association) các nhà khai thác đang nhanh chóng nâng cấp lên chuẩn  HSPA + dual cell HSPA+ technology (DC-HSPA+), để nâng cao hiệu suất sử dụng mạng băng rộng di động để cải thiện chất lượng người dùng. GSA xác nhận rằng 39 mạng HSPA + đã được triển khai, tăng 70% so với ba tháng trước đó. Ít nhất là 26 mạng HSPA + đã đang triển khai hoặc có kế hoạch triển khai.

DC-HSPA + kết hợp điều chế 64QAM tăng gấp đôi băng thông bằng cách sử dụng sóng mang kép (2 × 5 MHz = 10 MHz). Chuẩn này được giới thiệu bởi phiên bản 3GPP Release 8, cho phép một khả năng tải dữ liệu xuống theo lý thuyết là 42 Mbps. Đối với đường truyền lên, sử dụng điều chế 16 QAM thay cho QPSK làm tốc độ truyền tăng gấp đôi lên 11,5 Mbps. DC-HSPA + đang tiếp tục mở rộng chuẩn để đường truyền lên đạt 23 Mbps.

Hiện nay có 410 nhà khai thác mạng HSPA, xác nhận rằng WCDMA HSPA đã thương mại trên mạng của họ. Kể từ khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên tháng 2 năm 2009, HSPA + (HSPA Evolved) đã trở thành một công nghệ dùng phổ biến. Tổng cộng có 193 nhà khai thác cam kết triển khai mạng HSPA + ở 83 quốc gia. 136 hệ thống HSPA + đã được triển khai thương mại trong 69 quốc gia, có nghĩa là cứ 1 trong 3 nhà khai thác HSPA đã triển khai HSPA + trên mạng của họ.

Alan Hadden, Chủ tịch của GSA cho biết: "HSPA + LTE công nghệ hoàn chỉnh cho 3GPP, và điều này được chứng minh bởi thực tế thị trường. Dữ liệu GSA khẳng định rằng hai phần ba các nhà khai thác DC-HSPA + mạng cũng cam kết sẽ triển khai mạng LTE thương mại. "

Tình hình triển khai HSPA và HSPA + toàn cầu:

446 nhà mạng cam kết chuyển sang HSPA từ 170 quốc gia
410 mạng HSPA thương mại 162 nước
136 mạng thương mại HSPA Evolution (HSPA +) trong 69 quốc gia
33% mạng HSPA thương mại sẽ chuyển sang HSPA +
89 mạng thương mại HSPA + h trợ tốc độ tải dữ liệu xuống 21 Mbps
8 mạng thương mại HSPA + hỗ trợ tốc độ tải xuống 28 Mbps
39 mạng hỗ trợ DC-HSPA + cho tốc độ dữ liệu tải xuống 42 Mbps
Uplink tốc độ cũng ngày càng tăng: 40% các nhà khai thác HSPA chuyển sang HSUPA
Ít nhất 92 mạng HSUPA (trên 55%) hỗ trợ 5,8 Mbps tốc độ dữ liệu truyền lên; 9 mạng hỗ trợ truyền lên cao nhất 11,5 Mbps