Nhà máy

Bộ điều khiển robot

Bộ điều khiển  R-30+B Plus hiệu suất cao, nhỏ gọn cho phép điều khiển chuyển động robot tốc độ cao, thông minh và tự học thao tác của con người.

 Bộ điểu khiển ro bot

Cải thiện độ chính xác chuyển động cánh tay robot, đầu ra số độ phân giải cao, đồng bộ tối ưu hóa theo dây chuyền.

Dao diện người dùng dễ sử dụng.