Cáp quang dã chiến đầu nối TFOCAL, Hermaphroditic

Cáp quang dã chiến đầu nối TFOCAL, Hermaphroditic

Tác giả
Cáp quang dã chiến đầu nối TFOCAL, Hermaphroditic Cáp quang dã chiến đầu nối TFOCAL, Hermaphroditic
$00.00 In stock
Product description: 300m trở lên
     Chân máy / trục chính di động
     Chân máy với phanh giữ cố định
     Vỏ giữ trống cáp
     T2 Khung
     Khung T2 với phanh

Kiểu đầu nối

  • COTS 83526 Connectors
  • M28876 Ferrule Connectors
  • NAVSEA Pierside Ferrule Connectors
  • Hermaphroditic SMPTE Ferrule Connectors
  • F-Link Style Connectors
  • Amphenol TFOCA-II® Style Connectors
  • TFOCA Style Connectors
  • Expanded Beam 2.5mm Ferrule Connectors
  • 1.6-2.00mm Ferrule Connectors
  • 1.25mm Ferrule Connectors

In bài này   Gửi Email bài này