EVN ký hợp đồng mua điện gió từ Lào

Tập đoàn Địện lực Việt Nam đã ký hợp đồng mua bán điện PPA 25 năm với Nhà máy Điện gió Monsoon do tập đoàn Impact Energy Asia Development (IEAD). Theo hợp đồng, IEAD sẽ đầu tư 840 triệu đô la xây nhà máy điện gió phát điện thương mại vào năm 2025, kết nối với đường dây 500 KV Việt Lào.