Main menu

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 
By
bộ chia quang splitter bộ chia quang splitter
$00.00 In stock
Product description: Bộ chia quang plc splitter. ...

Product description: Bộ chia quang plc splitter. ...

Bộ chia quang splitter PLC splitter là thành phần chính mạng GPON Fttx dùng chia tín hiệu quang đầu vào thành nhiều tín hiệu quang đầu ra. Có dạng bộ chia 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 .

Parameter 1×2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 2x4 2x8 2x16 2x32 2x64
Operation
Wavelength
  1260nm to 1650nm
IL max(dB) ≤3.8 ≤7.5 ≤10.5 ≤13.6 ≤17.0 ≤20.2 ≤4.4 ≤11.0 ≤14.3 ≤17.5 ≤21.2
IL Uniformity(dB) ≤0.6 ≤0.6 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.3 ≤1.8 ≤0.8 ≤1.0 ≤1.5 ≤1.8 ≤3.0
PDL(dB) ≤0.2 ≤0.2 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.4
Return Loss(dB)   ≥55
Directivity(dB)   ≥55
Storage 
Temperature(°C)
  -40 ~ +85
Operation 
Temperature(°C)
  -40 ~ +85