Main menu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
By
Cáp 1.5C-2V, 2.5C-2V, 5C-2V Cáp 1.5C-2V, 2.5C-2V, 5C-2V
$00.00 In stock
Product description: Chủng loại cáp đồng trục truyền kết hợp video, nguồn, tín hiệu điều khiển trên loại cápduy nhất, tiết kiệm dây cáp và hiệu quả lắp đặt tăng 20%. ...

Chủng loại cáp đồng trục truyền kết hợp video, nguồn, tín hiệu điều khiển trên loại cápduy nhất, tiết kiệm dây cáp và hiệu quả lắp đặt tăng 20%.

 Cấu trúc cáp

Center Conductor:

0.80+0.01mm Solid Copper

Dielectric:

4.90+0.02mm PE

Braid Coverage:

Copper Wire

Jacket:

7.40+0.15mm PVC

 Đặc tính

Impedance:

75+3 Ohm

Capacitance:

≤70+3pF/km

Velocity of Propagation:

85%

Conductor resistance Max:

35.9 ohms/km

Return Loss:

20dB min (5-200MHz)

Withstand voltage:

1000ACV/min

Insulation resistance:

1000MΩ-km min.

 Suy hao

Attenuation

[@68o F. (20o C.)]

Frequency (MHz)

Maximum (dB/100 ft.)

Maximum (dB/100 m)

1

0.24

0.8

10

0.82

2.7

30

1.43

4.7

200

3.84

12.6