Main menu

Năng lượng

Hộp nối cáp ngầm trung thế

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Tác giả
Hộp nối cáp ngầm trung thế Hộp nối cáp ngầm trung thế
$00.00 In stock
Product description: Hộp nối dùng cho điện thế đến 15 kV. Mỗi hộp nối có 3 ống nối cho ba đầu cáp riêng lẻ.

Xem thêm: Hộp nối cáp ngầm trung thế

Cáp RS485 (EIA-485)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
Tác giả
Cáp RS485 (EIA-485) Cáp RS485 (EIA-485)
$00.00 In stock
Product description: Cáp điều khiển EIA-485, RS-485 PLTC/CM. ...

Cáp điều khiển RS 485, EIA 485 tiêu chuẩn:

  • Điện thế: 300V
  • NEC: CM PLTC
  • CEC: CM FT1 hoặc CMG FT4

Cấu trúc cáp EIA 485, RS 485

  • Conductor: Stranded Tinned Copper
  • Insulation: Datalene
  • Shield: Overall Beldfoil Shield (100% Coverage) and Tinned Copper Braid (90% Coverage)
  • Outer Jacket: Black UV-Resistant PVC
  • Inner Jacket: PVC (armored parts only)
  • Armor: Interlocked Aluminum (select parts only)
  • Drain Wire: Stranded Tinned Copper