Main menu

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 
By
Diplexer 1800 - 2100 Diplexer 1800 - 2100
$00.00 In stock
Product description: Diplexer 1800 - 2100.

Dùng kết hợp sóng feeder cho trạm BTS hoặc chia tách tín hiệu ra ăng ten

DC by-pass between COM and 2100 ports

Cổng có chống sét
Lắp tường hoặc treo trên cột
Chức năng loại bỏ băng tần 2,4-2,9 GHz

Cấu hình: Bộ đơn hoặc một cặp

 Electrical Specifications

 

1800 Channel

Passband

1710 - 1880 MHz

Insertion Loss

0.20 dB typ. (0.3 dB max )

Common Port Return Loss

18.0 dB min

Channel Port Return Loss

18.0 dB min

Attenuation from COM port to channel port:

800 - 960 MHz

75 dB min

1920 - 1980 MHz

50dB min

2110 - 2170 MHz

65 dB min

2400 - 2700 MHz

65 dB min

2700 - 2900 MHz

75 dB min

2100 Channel

Passband

1920 - 2170 MHz

Insertion Loss

0.20 dB typ. (0.3 dB max)

Common Port Return Loss

18.0 dB min

Channel Port Return Loss

18.0 dB min

Group Delay Variation (any 5 MHz)

5 ns max

Attenuation from COM port to channel port:

800 - 960 MHz

75 dB min

1710 - 1880 MHz

50 dB min

2400 - 2700 MHz

45 dB min

2700 - 2900 MHz

75 dB min

Other Characteristics

Nominal impedance

50 ohms

Power Ratings:

1800 channel

250 W avg, 1000W peak max

2100 channel

100 W avg, 1000W peak max

Intermodulation products 800/900, 1800, UMTS

< -155 dBc (2x 20W, 3rd order)

DC/AISG path

Common port to UMTS2100 port

AISG & 3GPP modulation compatible

Yes

Max DC current

2.5 A

Environmental

Maximum Operating Temperature Range

-40 to +60 ºC

Environmental rating

Outdoor, IP67

Lightning Protection, RF & AISG ports

3 kA, 10/350μs pulse (IEC 61312) all ports

RoHS compliant

Yes

MTBF

>700,000 hours