Main menu

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 
VT Techlogy
Giải pháp Fttx Product description: Giải pháp Fttx. ...

Giải pháp cáp quang đến thuê bao Fibre to the x (Fttx) giúp Nhà Cung Cấp Dịch vụ cung cấp tất cả dịch vụ trên mạng quang.  Bao gồm tín hiệu truyền hình, điện thoại, dữ liệu và các dịch vụ khác bằng sợi cáp quang.

Ngày nay, khách hàng luôn luôn yêu cầu mạng băng rộng nhanh hơn và truy nhập dễ hơn. Đây là thách thức với Nhà Cung cấp dịch vụ.  Việc yêu cầu băng thông lớn hơn từ khách hàng cũng phát sinh từ các ứng dụng nối mạng hiện đại.

 

Ưu điểm lớn nhất của Fttx là dải dịch vụ đáp ứng. Fttx hướng tới nhu cầu tương lai khi đáp ứng được truy nhập băng rộng lên đến 1000 Mbps đến từng hộ gia đình.

Vien Tin Technolgy phát triển một loạt các sản phẩm và giải pháp giải quyết nghẽn cổ chai tại mạng truy cập last-mile access.  Rất nhiều nơi trên thế giới đã áp dụng công nghệ Fttx và hiệu quả mang lại rõ rệt. Thông tin về số lượng người dùng Fttx từ Nhà Cung Cấp Dịch vụ, Cơ quan Chính Phủ, Khách hàng đã khẳng định tương lai sử dụng sợi quang.

Fttx optical line terminals (OLT) dùng tại đầu nhà Cung cấp Dịch vụ và optical network units (ONU) dùng tại đầu khách hàng. Thiết bị cung cấp cả dịch vụ truyền hình cáp, dữ liệu băng rộng, điện thoại và các ứng dụng cao cấp trên mạng băng rộng.

Nhà Cung cấp Dịch vụ có khả năng và nhiều khả năng cấp gói băng thông giá khác nhau không gặp trở ngại nào. Đáp án là triển khai mạng Fttx. Lợi ích lâu dài sẽ đem đến khi tiết kiệm thời gian và tiền bạc dựa trên giải pháp tương lai mạng băng rộng không nghẽn cổ chai..

Lợi ích không giới hạn của giải pháp Fttx là yếu tố bạn cân nhắc khi triển khai giải pháp mạng.